Sales enablement

Showpad alternativ

Showpad är en säljmöjlighetersplattform som, liksom alla liknande verktyg, ger sälj- och marknadsföringsteam en hjälpande hand för att förbättra de färdigheter, kunskaper och innehåll som krävs för att hålla unika, effektfulla möten med sina kunder. Inte bara detta, utan dina säljare kan fokusera mer på att öka försäljningen genom att lägga mindre tid på administrativa uppgifter eller söka efter
material de behöver.

Showpad förenar innehållshantering, utbildning och coachning till en enda användarupplevelse, och överbryggar klyftan mellan försäljning och marknadsföring genom att skapa en central plats för säljare att presentera och dela det senaste innehållet på varumärket från för att hålla visuellt engagerande upplevelser.

Dina team kan vara fullt förberedda och mer framgångsrika när de möter en prospekt och
påbörja försäljningsresan.