Sales enablement

Omnishare

Omnishare

Omnishare

Hos OmniShare ser vi Salgsaktivering som en forretningsfunktion, der udføres af flere afdelinger i en organisation.

Sales Enablement-konceptet handler om dine salgsteams og hvordan man kan øge deres succes i deres salg.

Salg og marketing skal fungere i perfekt harmoni.

Dette kræver den rette viden, værktøjer, processer og adfærd for at maksimere enhver salgsmulighed. Hovedmålet er at støtte og hjælpe salgsteamet med at forbedre salgsproduktivitet og skabe indtægter.

Produkter:

App til salgsaktivering
Digitale præsentationer

Sales Enablement App

Omnishare


Sales Enablement Salesapps

Omnishare

Mobile Sales Enablement

Omnishare
Sales Enablement Platform

Omnishare